மத்திய வங்கி ஆண்டறிக்கை – 2019 (Central Bank Report – 2019)

தொகுதி I முதன்மைப் பக்கங்கள் பகுதி I    முதன்மைப் பொருளாதாரக் குறிகாட்டிகள்    முதன்மைச் சமூகக் குறிகாட்டிகள்    Chapters       1. பொருளாதாரம், விலை மற்றும் நிதியியல் முறைமை உறுதிப்பாடு, தோற்றப்பாடு மற்றும் கொள்கைகள்       2. தேசிய உற்பத்தி,...

மீளப்புதுப்பிக்கத்தகு சக்தி அபிவிருத்தித் திட்டத்தினுடைய கட்டம் – 01

இலங்கை நிலைபெறுதகு வலு அதிகாரசபையினால் வெளியிடப்பட்ட மீளப்புதுப்பிக்கத்தகு சக்தி அபிவிருத்தித் திட்டத்தினுடைய கட்டம் - 01 தொடர்பான விபரங்கள் அடங்கிய ஆவணத்தின் தமிழ்ப் பிரதி இங்கு பதிவேற்றப்பட்டுள்ளது. முழுமையான அறிக்கையினை வாசிப்பதற்கு கீழே உள்ள...

வேலை அமைப்புக்களில் கோவிட் – 19 பரவலுக்குத் தயாராதல் மற்றும் எதிர்வினையாற்றுதல்

வேலை அமைப்புக்களில் கோவிட் - 19 பரவலுக்குத் தயாராதல் மற்றும் எதிர்வினையாற்றுதல் தொடர்பான செயற்பாட்டு வழிகாட்டல்கள் 17.04.2020 அன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. முழுமையான வழிகாட்டல் ஆவணத்திற்கு கீழே உள்ள இணைப்பினை கிளிக் செய்யவும்.

சுகாதார அமைச்சின் வேலைத்தளங்களில் ஆரோக்கியமான உணவகங்கள்

சுகாதார அமைச்சினால், உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் உதவியுடன் வெளியடப்பட்ட வேலைத்தளங்களில் ஆரோக்கியமான உணவகங்கள் தொடர்பான வழிகாட்டல் கையேடு. முழுமையான வழிகாட்டல் ஆவணத்திற்கு கீழே உள்ள இணைப்பினை கிளிக் செய்யவும்.
மனித அபிவிருத்தி அறிக்கை

மனித அபிவிருத்தி அறிக்கை – 2018

மனித அபிவிருத்தி அறிக்கை - 2018: மனித அபிவிருத்தி என்பது மனித சுதந்திரங்களைப் பற்றியது. இது மனித திறன்களை வளர்ப்பது பற்றியது. அத்துடன் அனைவருக்குமானது. ஐக்கிய நாடுகளின் அபிவிருத்தித் திட்டம் (UNDP)...
GSP+ வரிச்சலுகை

GSP+ வரிச்சலுகை தொடர்பான கையேடு

GSP+ வரிச்சலுகை: ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் விருப்பத் தெரிவுகளுக்கான பொதுமைப்படுத்தப்பட்ட திட்டம் (GSP) என்பது அபிவிருத்தியடைந்து வரும் நாடுகள் தமது உற்பத்திகளை குறைந்தளவு அல்லது வரிகள் எதுவும் செலுத்தாமல் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திற்கு...

2010 தொடக்கம் 2019 வரையான வெளியான மத்திய வங்கி ஆண்டறிக்கைகளின் தொகுப்பு

போட்டிப் பரீட்சைகளில் பங்குபற்றும் பரீட்சார்த்திகளின் நன்மை கருதி வருடாந்த மத்திய வங்கி அறிக்கைகளினை ஓரே கோப்பில் ஒன்றிணைக்கப்ட்டு இங்கே தரவேற்றப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில் 2010 ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் தற்போது...

கருத்திட்ட முகாமைத்துவம் மற்றும் கண்காணிப்புத் திணைக்களத்தின் வருடாந்த செயற்பாட்டு அறிக்கை – 2018

துரித அபிவிருத்தி முயற்சியில் முதலீட்டு உபாயத்திற்கு அமைவாக அதிகளவிலான கருத்திட்டங்களும் நிகழ்ச்சித்திட்டங்களும் அவற்றின் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பயன்களை உரிய நேரத்திலும் உரிய கிரயத்திலும் அமுல்படுத்தப்படுவதில் அரசாங்கம் அதிக கவனம் செலுத்தியுள்ளது. இதற்கு...

சிறுவர்களுக்கான வாக்களிக்கும் “எங்க வேலை என்னாச்சு” நிகழ்ச்சித்திட்டம்

அதிவிரைவில் 15.7 மில்லியன் மக்கள் தமது வாக்குரிமையைப் பயன்படுத்தவுள்ளனர். தமது எதிர்பார்ப்புகளை வலியுறுத்தி தமது குரலை ஓங்கி ஒலிக்கச் செய்வர். நியாயமான மற்றும் செழிப்பான எதிர்காலம் ஒன்றை கட்டியெழுப்புவதற்கு இந்த தேர்தல்...