வேலை அமைப்புக்களில் கோவிட் – 19 பரவலுக்குத் தயாராதல் மற்றும் எதிர்வினையாற்றுதல்

0
214
வேலை அமைப்புக்களில் கோவிட் – 19 பரவலுக்குத் தயாராதல் மற்றும் எதிர்வினையாற்றுதல் தொடர்பான செயற்பாட்டு வழிகாட்டல்கள் 17.04.2020 அன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
முழுமையான வழிகாட்டல் ஆவணத்திற்கு கீழே உள்ள இணைப்பினை கிளிக் செய்யவும்.
READ  சமூக முன்னேற்றச் சுட்டி - 2019

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here